górne tło

Copernicus Festival. Oto pełny program wydarzenia

W dniach 22–27 maja odbywa się piąta edycja naukowo-kulturalnego Copernicus Festival, poświęcona przypadkowi. Przypadek i pokrewne mu pojęcia – konieczność i prawdopodobieństwo – odgrywają kluczową rolę w rozmaitych dziedzinach nauki i sztuki. W trakcie festiwalu będzie okazja spotkać się m.in. z wybitnym psychologiem Danem Gilbertem, ekonomistą Robertem H. Frankiem, o roli przypadku w literaturze porozmawiać z Adamem Zagajewskim czy Olgą Tokarczuk, zastanowić się nad sztuką generowaną przez maszyny wraz z Albertem Barque-Duranem, a wieczorami posłuchać koncertów takich gwiazd, jak John Tilbury czy PabloPavo.

Przypadek i pokrewne mu pojęcia – konieczność i prawdopodobieństwo – odgrywają kluczową rolę w rozmaitych dziedzinach nauki. W fizyce i kosmologii dyskusja wokół przypadku splata się z pytaniem o determinizm praw przyrody. Problem ten jest szczególnie widoczny w odniesieniu do mechaniki kwantowej, a spór pomiędzy Einsteinem i Bohrem o to, czy probabilistyczne równania mechaniki kwantowej są ostatecznym opisem rzeczywistości, stanowił jedną z najważniejszych debat ubiegłego wieku. W naukach kognitywnych dyskusja wokół przypadku nieodmiennie prowadzi do pytania o to, skąd wziął się umysł i czy jest on wolny przy podejmowaniu decyzji. Odkrycia psychologów i neurobiologów każą nam w nowym świetle spojrzeć na stary filozoficzny problem istnienia wolnej woli. Problem przypadku wykracza jednak poza naukę, stanowiąc kluczową kwestię dla ogólnej wizji świata. Pytanie o to, czy świat jest zdeterminowany, czy też – w mniejszym lub większym zakresie – rządzi nim przypadek, wpisuje się w długą historię sporów filozoficznych i teologicznych, które za pośrednictwem literatury i sztuki współkształtują od wieków naszą kulturę. Przypadek i konieczność nie są tylko przedmiotem abstrakcyjnych akademickich sporów – stanowią pożywkę dla najbardziej doniosłych pytań egzystencjalnych, które sobie zadajemy.

W trakcie Copernicus Festival będzie okazja poprzyglądać się przypadkowi z rozmaitych perspektyw – matematycznej i fizycznej, biologicznej, psychologicznej, filozoficznej i teologicznej. Głos zabiorą także literaci i artyści, którzy opowiedzą, w jaki sposób sztuka próbuje „oswoić przypadek“. Będzie to próba pokazania, jak nauka i sztuka mogą i powinny prowadzić dialog, szczególnie wtedy, gdy dotyczy on tak ważnych kwestii, jak przypadkowość we Wszechświecie i w ludzkim życiu.

Program festiwalu obejmuje kilka pasm:

Festiwalowi towarzyszą wystawy i koncerty. Planowana jest wystawa informeli Tadeusza Kantora, koncert muzyki poważnej poświęcony muzyce serialnej, któremu towarzyszyć będzie wykład opisujący tę technikę kompozytorską, a także koncert muzyki popularnej w wykonaniu zespołu Pablopavo i Ludziki.

Copernicus Festival cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów oraz publiczności. Każda z festiwalowych edycji gromadzi około dziesięciu tysięczną publikę, która uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących ważne tematy naukowe.

Zobacz więcej:

 

dolne t�o