górne tło

Dobre zarządzanie w magistracie: odnowienie certyfikatów ISO

15 maja Anna Wyroba, wiceprezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie, wręczyła prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu certyfikaty potwierdzające zgodność Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Krakowa z normami ISO 9001 oraz ISO 27001. Certyfikaty będą ważne przez trzy lata.

W dniach 15–16 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbył się audyt odnowienia certyfikatów zgodności z międzynarodowymi normami: ISO 9001 – norma jakości i ISO 27001 – norma bezpieczeństwa informacji. Audytorzy nie stwierdzili niezgodności i równocześnie dostrzegli wiele pozytywnych elementów pracy urzędu, wyróżniających Urząd Miasta Krakowa na tle innych organizacji. Zidentyfikowane w ramach audytu obszary do doskonalenia są przedmiotem usprawnień realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne UMK.

 

 

Ponowne uzyskanie certyfikatów zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001 i 27001 stawia UMK w gronie nowoczesnych organizacji, wprowadzających wysokie standardy zarządzania. Oznacza to, że działania Urzędu Miasta Krakowa realizowane są w oparciu o następujące priorytety: skoncentrowanie uwagi na wymaganiach klienta, ciągłe doskonalenie, mające na celu podniesienie skuteczności i efektywności działań oraz procesów, utrzymywanie wysokich standardów ochrony informacji.

OTO FOTOKRONIKA URZĘDU MIASTA KRAKOWA

certyfikaty ISO

 

dolne t�o