górne tło

„Działamy lokalnie 2018” – złóż projekt, otrzymaj dofinansowanie!

ArcelorMittal Poland oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprosili do udziału w programie grantowym „Działamy lokalnie 2018”. W akcji mogły wziąć udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne, które działają na rzecz mieszkańców Krakowa.

Składane projekty powinny mieścić się w jednym z czterech obszarów: ekologia, zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja. Pieniądze nie mogą zostać przeznaczone na pokrycie codziennej działalności organizacji, np. na opłacenie mediów, ale na konkretny projekt, konkretne działanie, poszerzenie działalności czy zaproponowanie jej beneficjentom czegoś nowego.

Wymogiem dodatkowym dla grup nieformalnych jest przedstawienie listy poparcia. Grupa powinna również zaprosić do współpracy organizację / instytucję, która w jej imieniu podpisze umowę i przyjmie darowiznę na realizację projektu.

Na tegoroczną edycję ArcelorMittal Poland przeznaczył 100 000 zł, a wysokość grantu może wynieść od 5 tysięcy do 10 tysięcy złotych.

Wnioski powinny być przesłane w formie skanów drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com, a oryginały przesłane pocztą do Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland, al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.

Termin składania wniosków upłynął 15 czerwca. Komisja złożona z przedstawicieli ArcelorMittal Poland oraz Biura MOWIS w Krakowie rozpatrzy wnioski i wybierze najlepsze projekty do 30 czerwca.

Dokumenty dotyczące programu znajdują się na stronach internetowych: poland.arcelormittal.com oraz obywatelski.krakow.pl.

dolne t�o