górne tło

Dęby przy przebudowywanej ulicy Zalesie pod ochroną

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygotowuje przebudowę ul. Zalesie. Ważnym elementem tej inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez budowę chodników.

Ze względu na to, że budowa chodników wiązałaby się z koniecznością wycinki dębów, które mieszkańcy chcą uczynić pomnikami przyrody, ZIKiT zdecydował o wprowadzeniu zmian w inwestycji.

Już na etapie realizacji inwestycji, w drodze nadzoru autorskiego, na wysokości dębów chodnik zostanie zawężony. Pozwoli to na zachowanie dębów i zrealizowanie chodnika w takiej odległości od drzew, by prace im nie zagrażały.

dolne t�o