górne tło

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny obradował w Krakowie

W Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Gościem specjalnym był Luca Jahier – 32. przewodniczący EKES. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń organizacji zrzeszających pracodawców i pracowników.

 – W zeszłym roku gościliśmy w Krakowie 41. sesję Komitetu UNESCO. To wielkie wyróżnienie, ale i wymowny dowód uznania. Właśnie w tym roku mija 40 lat od wpisania Krakowa, pierwszego europejskiego miasta, na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Jesteśmy miastem literatury, miastem kreatywnym, otwartym dla wszystkich. Kraków to miasto wielkiej historii, tradycji ale też miasto ludzi młodych, kreatywnych, miasto nowoczesnego biznesu. O Krakowie mówi się, że jest stolicą kulturalną Polski, świadczą o tym festiwale, imprezy, wydarzenia wykraczające swym uznaniem poza Polskę. Mam nadzieję, że znajdziecie czas na posmakowanie Krakowa, na zachwycenie się nim i nie będzie to wasza krótkotrwała nim fascynacja – mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to instytucja doradcza Unii Europejskiej zapewniająca udział przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w procesie legislacyjnym UE. Składa się z 350 delegatów nominowanych przez rządy 28 państw członkowskich UE na pięcioletnią kadencję. Członkowie EKES są podzieleni na trzy grupy: pracodawców, związki zawodowe oraz interesów różnych. Komitet przygotowuje opinie na temat propozycji prawnych, które następnie trafiają do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Spotkanie z delegacją Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

dolne t�o