górne tło

Kurtyny wodne na upalne dni

Wodociągi Miasta Krakowa wyznaczyły stałe miejsca działania kurtyn wodnych, które każdorazowo będą uruchamiane w dni wyjątkowo upalne. Działające dotychczas pitniki zostaną uzupełnione o montowane na hydrantach nakładki umożliwiające czerpanie wody zdatnej do picia.

Warunkiem uruchomienia kurtyn wodnych jest osiągnięcie przez powietrze temperatury ponad 27 stopni Celsjusza oraz prognozowany brak deszczu. Jako stałe miejsce działania kurtyn wodnych wyznaczonych zostało sześć punktów: 

  1. Rynek Główny                        
  2. plac Wolnica                           
  3. ulica Szeroka                  
  4. Rynek Podgórski            
  5. plac Centralny – aleja Róż        
  6. plac Bohaterów Getta     

W wyjątkowo upalne dni Wodociągi Miasta Krakowa przewidują możliwość dodatkowego zainstalowania trzech kurtyn wodnych zlokalizowanych na: Małym Rynku, placu Szczepańskim i w parku Krakowskim. Spółka jest też gotowa do montażu nakładek na hydranty, co umożliwi mieszkańcom miasta i turystom swobodny dostęp do wody pitnej. W ten sposób uzupełnione zostanie działanie istniejących pitników.

Nakładki na hydranty montowane będą na placu Wolnica, w okolicach Barbakanu i placu Marii Magdaleny. Służby techniczne Wodociągów Miasta Krakowa rozpoznają też możliwość wjazdu na rondo Mogilskie beczkowozu z wodą pitną.

dolne t�o