górne tło

Dwie sesje jednego dnia

W środę, 4 lipca odbędą się dwie sesje RMK. Najpierw o godz. 10:00 rozpocznie się 107. sesja.  Zostanie przerwana, by o godz. 11:00 rozpoczęło się drugie posiedzenie 105. sesji RMK.

Podczas 107. sesji radni zapoznają się z informacją Prezydenta w sprawie: nieruchomości, które zostały utracone bądź nieprzejęte na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków (tzw. czarna księga nieruchomości krakowskich) oraz w sprawie skutków wejścia nowelizacji uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasta dla branży turystycznej.

Podczas tej sesji radni będą też procedować: zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W porządku tej sesji znalazła się również uchwała kierunkowa do Prezydenta w sprawie ustanowienia Programu budowy skateparków w każdej dzielnicy.

Radnym przedstawiony zostanie podczas pierwszego czytania projekt uchwały autorstwa grupy mieszkańców w sprawie zniesienia opłaty targowej.

Porządek obrad 107. sesji

Podczas drugiego posiedzenia 105. sesji RMK radni rozpatrywać będą dwie petycje: w sprawie zmian w przyznawaniu abonamentu postojowego oraz w sprawie upamiętnienia wybitnych kobiet związanych Krakowem: Kazimiery Bujwidowej, Jadwigi Sikorskiej-Klemensiewiczowej, Stanisławy Dowgiałło i Janiny Kosmowskiej, poprzez nazwanie ich imionami nowo powstających ulic i placów w Krakowie.

W porządku obrad znalazła się też uchwała kierunkowa do Prezydenta w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Radni będą też w trybie jednego czytania dyskutować o ustanowieniu pomników przyrody na terenie Krakowa, jest to projekt uchwały autorstwa grupy radnych. W porządku obrad tej sesji znalazły się również dwie rezolucje: w sprawie dokonania zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w sprawie ustanowienia przepisów, które dawałyby samorządom możliwość regulowania kwestii działalności apartamentów turystycznych, potocznie określanych jako AirBNB, tak by ich funkcjonowanie w mieście nie było uciążliwe dla stałych mieszkańców miasta szczególnie w jego Centrum.

Porządek obrad 2. posiedzenia 105. sesji RMK