górne tło

Przebudowa ulicy Mirosława Krzyżańskiego w Swoszowicach

W sobotę, 11 sierpnia, ruszyły prace związane z rozbudową ulicy Mirosława Krzyżańskiego. Są one prowadzone od skrzyżowania z ul. Myślenicką i Henryka Niewodniczańskiego do granicy miasta. Podobnie jak w przypadku ulicy Cechowej droga została całkowicie zamknięta, dzięki czemu będzie można sprawniej przeprowadzić roboty.

Wykonawca rozbuduje ulicy Mirosława Krzyżańskiego, wykona również budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę oświetlenia ulicznego lamp. Zmodernizuje także sieci gazową, wodociągową, elektroenergetyczną i teletechniczną.

Najważniejszym elementem tej inwestycji dla mieszkańców oprócz nowej drogi będzie budowa chodników po obu stronach jezdni. Dzięki poszerzeniu ulicy możliwe będzie wydzielenie na środku jezdni tzw. „pasa rozdziału”, którego zadaniem będzie uspokojenie ruchu (według danych policji w ciągu siedmiu lat w tym miejscu odnotowano 164 zdarzenia drogowe). Tym 3,5-kilometrowym odcinkiem, stanowiącym połączenie pomiędzy gminą Świątniki Górne a trzecią obwodnicą Krakowa, w ciągu godziny przejeżdża w szczycie nawet tysiąc samochodów.

Zakończenie prac przewidziane jest na połowę listopada.

Zmiany w organizacji ruchu

Ulica Mirosława Krzyżańskiego na odcinku od ul. Henryka Niewodniczańskiego do granicy miasta została całkowicie zamknięta. Dla mieszkańców został zachowany dojazd do posesji. Dla kierowców zostały wyznaczone objazdy. Od strony Świątnik Górnych ulicami: Spacerową, Łąkową, Chałubińskiego i Kąpielową aż do ulicy Zakopiańskiej.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Do obsługi pasażerów komunikacji miejskiej została wyznaczona na ulicy Matematyków Krakowskich tymczasowa pętla autobusowa „Zbydniowice”. Mając na uwadze powyższe, zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

Ponadto na czas remontu przystanek „Landaua” dla linii nr 214, 735 i 754 w obu kierunkach funkcjonuje na ul. Kuryłowicza (po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Landaua), natomiast para przystanków zlokalizowanych na ul. Sawiczewskich jest nieczynna.

Zasady zachowania ważności biletów okresowych

Bilety okresowe wykupione na linie nr 135, 215, 225 i 254 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych tych linii. Ponadto:

dolne t�o