górne tło

Spotkanie z delegacją Europejskiej Unii Seniorów

4 września 2018 r. w Krakowie gościli przedstawiciele władz Europejskiej Unii Seniorów – Prezydent An Hermans i Sekretarz Generalny Guido Dumon. W trakcie ich pobytu w naszym mieście w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie, któremu przewodniczyła Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Celem spotkania była wymiana opinii dotycząca działalności stowarzyszeń dbających o właściwe miejsce seniorów w społeczeństwie.  Podkreślono konieczność ciągłego dialogu w tym temacie między krajami bałtyckimi a resztą Europy, zwłaszcza w dobie ogólnoświatowego zjawiska wzrastającej ilości osób w podeszłym wieku, mającego wpływ na gospodarkę, komunikację miast czy turystykę. Rozmowy dotyczyły również struktury EUS i możliwości, sprzyjających jej działalności. Pani Pełnomocnik podkreśliła, że Kraków utrzymuje pozycję krajowego lidera, jeśli chodzi o politykę senioralną. Jako przykłady przytoczyła realizowany w naszym mieście projekt Edukacja do Starości, wpisany w program nauczania już w szkołach podstawowych, zakładający przygotowywanie młodych ludzi do tolerancji wobec zjawiska starzenia się, dotyczącego zarówno ich bliskich, otoczenia, jak i ich samych. Innym projektem, którym możemy się z powodzeniem szczycić jest inicjatywa konkursu „Działajmy razem” na realizację działań międzypokoleniowych, mającego na celu integrację uczniów i osób starszych. Spotkanie było bardzo inspirujące i umocniło obecnych w przekonaniu, że dialog w omawianych tematach będzie kontynuowany.