górne tło

Rusza pilotażowy program termomodernizacji

W tym roku uruchomiono pilotażowy program termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W jego ramach przewidziano udzielenie dotacji dla gospodarstw domowych. Na zadanie przeznaczono 1 mln zł. Co ważne, na wykonanie termomodernizacji mieszkańcy mają czas do 10 listopada br.

Dotacja do termomodernizacji budynków jednorodzinnych obejmuje przypadki gospodarstw:

Zakłada docieplenie ścian zewnętrznych (maksymalnie 150 zł/m2), docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maksymalnie 150 zł/m2), docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie (maksymalnie 150 zł/m2), wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (maksymalnie 400 zł/m2 powierzchni stolarki). Termomodernizacja budynku będzie musiała zostać wykonana na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Maksymalna łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

Program został skierowany do osób fizycznych, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 250 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:

Wzory wniosku, wraz z wykazem załączników, można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, a także w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK: al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a.

Wymagane dokumenty

Szzegółowe informacje:

Termomodernizację należy zrealizować i rozliczyć do 10 listopada 2018 r.

dolne t�o