górne tło

Rusza pilotażowy program termomodernizacji

Od 24 września do 5 października będzie można złożyć wniosek w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie. W tym roku program będzie realizowany pilotażowo, w jego ramach dotacje może uzyskać 20 gospodarstw domowych. Na zadanie przeznaczono 1 mln zł. Co ważne, na wykonanie termomodernizacji mieszkańcy mają czas do 10 listopada br., zatem warto nie zwlekać i już teraz kompletować wymagane dokumenty.  

W ramach programu udzielana będzie dotacja do termomodernizacji budynków jednorodzinnych:

i obejmować będzie:

Termomodernizacja budynku będzie musiała zostać wykonana na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Maksymalna łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

Program jest kierowany do osób fizycznych, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 250 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:

Obowiązujący w naborze wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny:

Dokumentami, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji są:

Szczegółowe informacje:

Termomodernizację należy zrealizować i rozliczyć do 10 listopada 2018 r.

dolne t�o