górne tło

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sferze kultury

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działający w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o charakterze konsultacyjno-informacyjnym spotkają się 21 i 27 września, aby podsumować dotychczasową współpracę z miastem.

W trakcie pierwszego spotkania w piątek, 21 września, o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13, podsumowana została dotychczasowa współpraca, a także zostały przedstawione nowe założenia Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.

Drugie spotkanie planowane jest w czwartek, 27 września, o godz. 17.00 w ArtZonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 4. W trakcie spotkania zostaną poddane dyskusji kwestie związane z otwartymi konkursami ofert ogłaszanymi przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Będzie można przedstawić swoje sugestie dotyczące nowych zadań, które powinny być objęte  otwartym konkursem ofert, a także zgłosić uwagi i sugestie do sposobu przeprowadzania otwartych konkursów, w tym np. harmonogramu ogłaszania konkursów, kryteriów oceny ofert dotyczących zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Omówione zostaną także praktyczne kwestie związane z udziałem w otwartych konkursach ofert m.in. dotyczące promocji projektów czy obsługi systemu NAWIKUS.

Więcej informacji: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, tel. 12 616 1922, 12 616 1913.

banner

dolne t�o