górne tło

Nowa Huta: wyjdź na podwórko na konsultacje!

Ruszył miejski projekt „Spotkajmy się na podwórku”, mający na celu rewitalizację wnętrz kwartałów zabudowy w starej części Nowej Huty. W jego efekcie w nowohuckich podwórkach powstaną ciekawe przestrzenie integrujące lokalną społeczność. Jakich zmian chcieliby sami mieszkańcy? – na to pytanie odpowiedź przyniosą konsultacje społeczne, które trwają przez cały październik.

Najpierw odnowionych zostanie osiem podwórek – po jednym na osiedlach: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Górali, Na Skarpie, Ogrodowym, Zgody i Zielonym. Działania będą prowadzone we współpracy z mieszkańcami – przez cały październik, podczas łącznie 16 spotkań konsultacyjnych, każdy może podzielić się swoją opinią lub pomysłem na nową przestrzeń. Dla każdego podwórka odbędą się dwa spotkania, w tym jedno w terenie.

Oto harmonogram spotkań:

W lipcu podpisana została umowa na dofinansowanie rewitalizacji nowohuckich podwórek, gwarantująca przyznanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w wysokości prawie 10 mln zł. Dzięki tym środkom przeprowadzona zostanie kompleksowa rewitalizacja przestrzeni nowohuckich podwórek – remont, modernizacja infrastruktury, wymiana małej architektury oraz odnowienie zieleni. Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców na każdym etapie realizacji, poczynając od konsultacji społecznych, przez warsztaty, do wspólnego stworzenia katalogu małej architektury (ujednolicenie wiat śmietnikowych, form instalacji nawiązujących do kształtu trzepaków).

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu trzyletnim (2018–2020). Jesień 2018 roku zarezerwowano na przeprowadzenie konsultacji i warsztatów projektowych z mieszkańcami. W 2019 roku planowane jest opracowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” kompletnych dokumentacji projektowych dla wnętrz ośmiu kwartałów zabudowy – w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy opracowany w 2017 roku oraz o wyniki konsultacji i warsztatów z mieszkańcami. W 2020 roku zrealizowane zostaną roboty budowlane, w wyniku których każde z ośmiu podwórek zostanie kompleksowo zrewitalizowane i oddane do użytkowania.

dolne t�o