górne tło

„Młody Kraków 2.0” – ruszają konsultacje projektu programu

Prezydent Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta »Młody Kraków 2.0« na lata 2018-2023”. Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od 10 do 31 października.

„Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta »Młody Kraków 2.0« na lata 2018-2023” został opracowany jako kontynuacja i rozszerzenie programu aktywizacji społecznej młodzieży „Młody Kraków”, realizowanego przez Urząd Miasta Krakowa w latach 2009-2018  na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2009 roku. Celem głównym programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta, mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych.

Dokument projektu dostępny jest tutaj.

Materiały są dostępne również:

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października:

Formularz konsultacyjny jest dostępny także w wersji papierowej w podanych wyżej lokalizacjach.

Harmonogram konsultacji społecznych: