górne tło

Międzynarodowa konferencja ISIC 2018

W dniach 9-11 października 2018 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja z cyklu ISIC poprzedzona warsztatami dla doktorantów.

Celem międzynarodowych konferencji z cyklu ISIC od wielu lat jest rozwijanie jednego z najważniejszych globalnych forów dyskusji na temat relacji człowieka z informacją w różnych kontekstach. Konferencje ISIC stanowią platformę spotkań, współpracy i wzajemnych inspiracji badaczy zachowań informacyjnych z całego świata, wyznaczając nie tylko kierunki rozwoju badań i rozważań w tym zakresie, ale także integrując społeczność naukową zainteresowaną tą problematyką. Plonem cyklicznych konferencji ISIC są referaty i publikacje przedstawiające wyniki konkretnych badań, ale także propozycje teoretyczne w istotny sposób kształtujące rozwój informatologii (nauki o informacji, ang. information science). Co ważne, konferencje z cyklu ISIC, jako wydarzenia naukowe o wyraźnie interdyscyplinarnym charakterze, stwarzają doskonałą okazję do wymiany myśli między reprezentantami różnych dyscyplin (w tym np. nauki o komunikowaniu, nauki o zarządzaniu, psychologii, socjologii, informatyki), których łączy zainteresowanie różnymi aspektami zachowań informacyjnych człowieka. Przedsięwzięcie jest kierowane do osób z całego świata, zajmujących się naukowo i badawczo różnymi aspektami zachowań informacyjnych, także do pracowników sektora informacji, indywidualnych i instytucjonalnych klientów/użytkowników systemów i zasobów informacji.

Szczegóły wydarzenia pod adresem: http://www.isic2018.com/

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Krakowa prof. Dr hab. Jacek Majchrowski

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jego Magnificencja prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego