górne tło

Kraków dla Rodziny „N” w nowej formule

Od 5 listopada przyjmowane są wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w nowej formule. Od teraz mogą się o nią ubiegać także osoby niepełnosprawne powyżej 25. roku życia.

Dotychczas z programu mogły skorzystać rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Zgodnie z uchwałą nr CVIII/2837/18 Rady Miasta Krakowa program rozszerzono o nową grupę osób uprawnionych:

Jakie korzyści daje Krakowska Karta Rodzinna z Niepełnosprawnym Dzieckiem?

Mieszkańcy Krakowa mogą składać wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, a także o przedłużenie jej ważności w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 w Krakowie. Kontakt telefoniczny: 12 616 52 93, 12 616 52 94.

Szczegóły programu dostępne są tutaj.