górne tło

Torowisko na al. Solidarności w remoncie

17 listopada rozpoczął się remont torowiska na alei Solidarności. Prace są prowadzone na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Bulwarową a skrzyżowaniem przy kombinacie.

Na czas remontu wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu tramwaju. Zmieniła się trasa linii nr 22, która została skierowana do pętli przy kopcu Wandy. Na torowisku wykonane będą następujące prace naprawcze: demontaż szyn i podkładów wraz z akcesoriami; montaż podkładów drewnianych wraz z węzłami kotwiącymi; montaż szyn; wykonanie spawanych połączeń szynowych. W ramach robót zaplanowano również szlifowanie i podbijanie torowiska. Po zakończeniu prac przejazd pasażerów będzie bardziej komfortowy, a tramwaje będę poruszać się po torowisku z odpowiednią prędkością.

Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, odtworzy oznakowanie nawierzchniowe poziome na obszarze objętym pracami. Zlikwiduje zastępczą organizację ruchu i wprowadzi docelową. Zakończenie prac planowane jest 20 grudnia br.

Torowisko wzdłuż al. Solidarności przewidziane jest do modernizacji w 2019 roku, w ramach projektu „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego ze środków UE. Wtedy to przebudowane zostanie torowisko tramwajowe w al. Solidarności wraz z układem drogowym na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej.

 

W związku z tym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

Mapa linii tramwajowych

dolne t�o