górne tło

Franciszek Lilius – „Opera Omnia”

Franciszek Lilius jako XVII-wieczny celebryta był postacią niezwykle cenioną w kraju i poza granicami. O jego kompozycje zabiegały dwory najbardziej wpływowych polskich magnatów i arystokratów. 18 listopada, o godz. 19.30, w kościele św. Katarzyny będzie okazja, aby zapoznać się z wyjątkową twórczością artysty.

W ramach serii wydawniczej zapoczątkowanej sukcesem wydawnictwa Bartłomiej Pękiel „Opera Omnia”, zespoły OCTAVA ensemble i Collegium Copernicus pod dyrekcją Zygmunta Magiery postanawiają przypomnieć światu kolejnego polskiego, wielkiego i zapomnianego na kartach historii twórcę, nie posiadającego do chwili obecnej pełnego opracowania swojej twórczości - Franciszka Liliusa.

W programie m.in:

Wykonawcy:

Wydarzenie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2018 oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

opera omnia

dolne t�o