górne tło

Praktycznie o nauczaniu w wielokulturowej szkole

„Szkoła wielokulturowa: wyzwania, potrzeby, możliwości” – to hasło konferencji szkoleniowej, która 14 listopada odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa na Rynku Podgórskim 1. Wydarzenie współorganizuje krakowski doradca metodyczny ds. wielokulturowości Urszula Majcher-Legawiec, która przedstawi wyniki pilotażowego badania dotyczącego postaw krakowskich nauczycieli wobec odmienności kulturowej.

Konferencję współorganizuje aktywnie działająca na rzecz wielokulturowości Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi. Spotkanie otworzy dyrektor tej placówki Małgorzata Niewodowska. Następnie trzy podejścia do nauczania języka polskiego osób z doświadczeniem migracji przedstawi prof. Władysław Miodunka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie to dobry wstęp do kolejnej części, w której prof. Przemysław Gębal z Uniwersytetu Warszawskiego opowie, na czym polega podejście integracyjno-inkluzyjne w dydaktyce języka polskiego jako drugiego. Jak można realizować zajęcia z edukacji międzykulturowej – na tym zagadnieniu skoncentrują się dr Adam Bulandra ze Stowarzyszenia INTERKULTURALNI.PL oraz dr Jakub Kościółek z UJ. Po południu uczestnicy usłyszą jeszcze o roli sieci współpracy, o działaniach poradni, którą kieruje Małgorzata Niewodowska, o pracy asystenta między(kulturowego) oraz o Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców przy ul. Batorego.

Konferencja odbędzie się w godz. od 9.00 (rejestracja od 8.30) do 13.15. Zapisy przyjmowane będą do poniedziałku, 12 listopada poprzez formularz dostępny na stronach Portalu Edukacyjnego.

Szczegółowy program dostępny jest tutaj.