górne tło

Opieka zdrowotna i dyżury aptek 12 listopada 2018

Dziś, 12 listopada, zaplanowane na ten dzień świadczenia opieki zdrowotnej w ramach leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego (np. świadczenia specjalistyczne czy z zakresu rehabilitacji), udzielane będą według ustalonej na ten dzień kolejności zgłoszenia, wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia w danej placówce.

12 listopada nieczynne będą natomiast przychodnie (podstawowa opieka zdrowotna) oraz placówki niezwiązane umową z Narodowym Funduszem Zdrowia (np. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub inspektoraty sanitarne).

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, który nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 12 listopada pracują natomiast apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

Poniżej zamieszczono wykaz adresów i telefonów aptek całodobowych, izb przyjęć, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czynnych 12 listopada.

 

Apteki całodobowe:

 

Izby przyjęć:

 

Szpitalne Oddziały Ratunkowe:

 

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące opieki zdrowotnej i pracy aptek w dniu 12 listopada:

Obsługa pacjentów w Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat Ministerstwa Zdrowia