górne tło

Nie bądź obojętny na los bezdomnych!

W okresie jesienno-zimowym, podczas temperatur spadających poniżej 0 st. C, grupą najbardziej narażoną są bezdomni. W Krakowie zimę pomagają przetrwać instytucje – takie jak straż miejska, interweniująca w sytuacji zagrożenia wychłodzeniem, czy miejskie noclegownie, w których można przetrwać najgorszy czas. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych i informować o miejscach ich pobytu. Na informacje czekają dyżurni straży miejskiej pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego 986.

Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe.

Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy Dział Pomocy Bezdomnym MOPS na os. Teatralnym 24 (tel.: 12 430 45 46) lub zespół Streetwork przy ul. Rakowickiej 21/4 (tel.: 607 806 813, 607 552 912, 603 035 743 – wystarczy wysłać SMS lub sygnał, a streetworkerzy oddzwonią).

 

Osoby bezdomne na terenie Krakowa mogą skorzystać z pomocy w formie schronienia w następujących miejscach:

dolne t�o