górne tło

Nowe regulacje dotyczące stowarzyszeń i fundacji

W lipcu br. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Regulacje dotyczą obowiązków m.in. stowarzyszeń i fundacji.

Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych ustawą znajduje się tutaj.

dolne t�o