górne tło

Pierwsze sesje w dzielnicach

17 oraz 20 grudnia – w te dni odbędą się pierwsze sesje nowo wybranych rad dzielnic.

Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica VI Bronowice oraz Dzielnica VIII Dębniki – sesje w tych dzielnicach odbędą się 20 grudnia (czwartek) o godz. 18.00. W pozostałych dzielnicach pierwsza sesja odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) o godz. 18.00.

Tego dnia radni odbiorą od Przewodniczących Dzielnicowych Komisji Wyborczych zaświadczenia o wyborze na członka rady dzielnicy oraz złożą ślubowanie. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy sesje prowadzić będą radni miasta Krakowa upoważnieni przez Przewodniczącego RMK.

Informacje o dzielnicach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

dolne t�o