górne tło

Rekrutacja 2019: nie zabraknie miejsc dla uczniów

W 2019 roku w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wezmą udział ostatni absolwenci gimnazjów i pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych – tzw. podwójny rocznik. Krakowskie licea, technika i szkoły branżowe pracują już nad ofertą edukacyjną. Miasto natomiast dba o to, by zapewnić odpowiednią liczbę miejsc dla kandydatów. Jak wynika z analiz, licea ogólnokształcące, dla których podwójny rocznik jest największym wyzwaniem, są w stanie przygotować dla uczniów odpowiednią liczbę miejsc. – W liceach jesteśmy w stanie zabezpieczyć 15 300 miejsc, a spodziewamy się, że do tych szkół kandydować będzie około 11 200 chętnych – mówi zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Anna Korfel-Jasińska.

We wtorek, 11 grudnia w magistracie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceprezydent Krakowa Anny Korfel-Jasińskiej oraz kurator Barbary Nowak – poświęcona przygotowaniom  do przyszłorocznej rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

– Obecnie w klasach I szkół ponadpodstawowych uczy się 9,3 tys. uczniów. W przyszłym roku o przyjęcie do tych klas będzie się ubiegało 13 350 uczniów, w tym 7100 absolwentów szkół podstawowych i 6250 absolwentów gimnazjów. Spodziewamy się też, że w rekrutacji weźmie udział ponad 5 tys. uczniów spoza Krakowa. Łącznie więc miasto na potrzeby przyszłorocznej rekrutacji przygotowuje około 18 600 miejsc – wylicza wiceprezydent Anna Korfel-Jasińska.

 

Statystyki z rekrutacji pokazują, że najpopularniejszym typem szkoły ponadpodstawowej jest liceum ogólnokształcące. Co roku 60% uczniów wybiera licea, 30% – technika, a 10% – szkoły zawodowe. Podwójny rocznik to zatem największe wyzwanie dla liceów. Biorąc pod uwagę preferencje uczniów oraz przyszłoroczną liczbę kandydatów, w krakowskich liceach ogólnokształcących, łącznie samorządowych i niesamorządowych, potrzebnych będzie około 11 200 miejsc (60% całej oferty).

– Miejsc w liceach nie zabraknie – zapewnia wiceprezydent Anna Korfel-Jasińska. – Dotychczasowa oferta liceów co roku kształtowała się na poziomie około 5000–5500 miejsc w różnych latach. Ale szkoły te mają ogromny potencjał. Po pierwsze, z uwagi na spadek liczby uczniów w ciągu ostatnich 10 lat, w liceach powstało około 5200 miejsc, ponadto cztery niedawno powstałe z przekształcenia gimnazjów licea dysponują 500 miejscami. Mamy też 12 zespołów szkół ogólnokształcących, złożonych z gimnazjum i liceum, a ponieważ gimnazja są wygaszane, w tych budynkach powstaje potencjał około 3600 miejsc. Dodatkowo możemy zwiększyć limity uczniów w oddziałach, a to oznacza kolejne 1000 miejsc. Jeśli to wszystko zsumować, to jesteśmy w stanie zapewnić 15 300 miejsc w liceach, a spodziewamy się około 11 200 chętnych – informuje wiceprezydent Anna Korfel-Jasińska.

– Miejsc więc na pewno nie zabraknie, ale można się spodziewać, że grupa uczniów rozczarowanych wynikami rekrutacji będzie większa niż w tym roku. Nie zawsze jest tak, że uczeń dostaje się do wymarzonej szkoły, czasami zostaje przyjęty do szkoły drugiego lub trzeciego wyboru. Ale tak było też w poprzednich latach – tłumaczy wiceprezydent Krakowa.

Zapewnienie dodatkowych miejsc w technikach i branżowych szkołach I stopnia nie będzie stanowić problemu, ponieważ co roku po rekrutacji pozostaje 2700 wolnych miejsc, a nie jest to koniec możliwości naborowych zespołów szkół zawodowych (wciąż jest tam miejsce na nowe oddziały). Oczywiście w technikach, które od lat cieszą się dużą popularnością (np. Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Chemicznych), niezależnie od zmian wprowadzonych przez reformę oświaty, kandydaci wypełniają wszystkie dostępne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 będzie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. Kandydaci do wszystkich szkół ponadpodstawowych i oddziałów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków będą mogli wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich oddziałów klasy I, o przyjęcie do których się ubiegają.

Spośród szkół dla młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków postępowanie rekrutacyjne do klasy I na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się łącznie w 79 szkołach:

W Krakowie działają również 44 niesamorządowe szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne dla młodzieży:

Prawdopodobnie ww. szkoły będą prowadziły rekrutację do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Liczba szkół niesamorządowych ww. typów do 1 września 2019 r. może ulec zmianie.

Małopolski Kurator Oświaty do końca stycznia 2019 r. określi szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klasy I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja do klas I liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego Omikron.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów poszczególnych szkół, w których pozostaną wolne miejsca.

dolne t�o