górne tło

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma nowego dyrektora

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Funkcję tę objął Marcin Hanczakowski, który do tej pory pełnił obowiązki dyrektora w jednostce.

Kilka miesięcy temu rozpoczęła się reorganizacja Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Wówczas osobą pełniącą obowiązki dyrektora został Marcin Hanczkowski. Po zakończeniu działań związanych z restrukturyzacją i powołaniu do życia Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Transportu Publicznego oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu miasto ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora ZDMK.

– Po ogłoszeniu konkursu przez miasto postanowiłem w nim wystartować. Chcę wziąć odpowiedzialność za zaproponowane zmiany w związku z nowymi kompetencjami jakie przypadły Zarządowi Dróg Miasta Krakowa i wdrożyć je w życie – podkreślił Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Głównymi priorytetami dyrektora ZDMK będą realizacja remontów z uwzględnieniem jak najmniejszych utrudnień w ruchu, dobra komunikacja z mieszkańcami oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Marcin Hanczakowski absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 r. radca prawny. Posiada duże doświadczenie w zakresie funkcjonowania miasta oraz gospodarki komunalnej. Pracował w administracji publicznej pełniąc m.in. funkcję dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, dyrektora Biura Kontroli UMK. Zasiadał w organach zarządczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa, oraz radach nadzorczych. Współuczestniczył w realizacji wielu projektów infrastrukturalnych.