górne tło

Informacja ws. przejścia podziemnego przy Jubilacie

Przyczyną przecieków jest uszkodzenie izolacji przeciwwilgociowej nad przejściem podziemnym. Wymiana izolacji wymaga zdjęcia warstw bitumicznych i prawdopodobnie betonowej warstwy ochronnej, wymiany starej papy położonej na lepiku i położenia nowej warstwy izolacyjnej termozgrzewalnej oraz odtworzenia warstw ochronnych i nawierzchniowych. To wiąże się z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu pojazdów na Alejach Trzech Wieszczów – prace zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym, gdy ruch samochodowy w Krakowie jest najmniejszy. W sprawie graffiti, ZDMK jest w kontakcie z wykonawcą. W najbliższym czasie jednostka doprowadzi do usunięcia napisów ze ściany przejścia podziemnego.

Z uwagi na roboty toczące się obecnie w mieście – prace inwestycyjne PKP, Trasa Łagiewnicka i remontowe, podjęto decyzję, że prace związane z izolacją zostaną przeprowadzone w tym roku. Kluczowe jest utrzymanie ruchu na Alejach Trzech Wieszczów w pełnej przepustowości komunikacyjnej.

W ramach bieżącego utrzymania, planowane są prace w dwóch etapach:

Ponadto, ZDMK przeprowadzi kontrolę wewnętrzną, dotyczącą dotychczasowego remontu tunelu. Ma ona wykazać czy podjęte decyzje były słuszne. Niewykluczone, że na wykonawcę inwestycji zostaną nałożone kary finansowe za opóźnienia w pracach.

dolne t�o