górne tło

„Wyspiański. Nieznany” - nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

15 stycznia, w 150. rocznicę urodzin artysty, w Muzeum Narodowym w Krakowie odbędzie się wernisaż nowej odsłony ekspozycji, którą w 2018 roku zwiedziło ponad 200 000 widzów. Na wystawie „Wyspiański. Nieznany” zgromadzone zostały w większości dzieła i przedmioty z otoczenia Stanisława Wyspiańskiego, które publiczność będzie mogła oglądać po raz pierwszy.

To przede wszystkim pastelowy „Autoportret artysty” (1897 r.) oraz „Portret dra Jana Raczyńskiego” (1904 r.), zakupione do kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie w listopadzie 2018 roku.

Po raz pierwszy zobaczymy także liczący blisko 600 pozycji księgozbiór własny artysty, zakupiony przez MNK w 1910 roku od wdowy po Wyspiańskim, Teodory Teofili z domu Pytko. Prawie wszystkie tomy są podpisane i datowane. W wielu znajdują się ołówkowe szkice Wyspiańskiego, w innych – dedykacje współczesnych poetów i pisarzy, którzy podarowali mu swoje książki.

Osobną grupę stanowi komplet pierwodruków dramatów Wyspiańskiego, od „Legendy” i „Warszawianki” (1898 r.) po opublikowane w roku śmierci artysty: „Skałkę”, „Powrót Odysa” i „Sędziów”. Nie zabraknie także mało dotąd znanych prac artystycznych, w tym rysunków z okresu młodzieńczego oraz pasteli z kolekcji m.in. Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Lubelskiego, Muzeum Narodowego w Warszawie i ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów.

Wystawie towarzyszy dwudniowa konferencja „O miejsce książki w historii sztuki. Sztuka książki około 1900. W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego” przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Zarząd Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Początek 15 stycznia o godz. 10.00 w Sali u Samurajów w Gmachu Głównym MNK. Więcej informacji na stronach internetowych MNK.

dolne t�o