górne tło

Wydłużony czas ubiegania się o dotację na wymianę pieca

Radni miejscy uchwalili ostateczną datę składania wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych oraz wysokości dotacji. Kompletne wnioski na dotację, w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, można składać do 30 czerwca. To termin ostateczny, ponieważ już od 1 września wejdzie w życie zakaz palenia węglem i drewnem na terenie Krakowa. Za niezastosowanie się do przepisów będą groziły wysokie kary grzywny.

– Chodziło nam o to, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy podjęli działania zmierzające do wymiany paleniska węglowego na proekologiczne, ale z powodu różnego rodzaju przeszkód formalnych lub finansowych nie mogli tego dokonać w 2018 r. Dla nich właśnie został określony czas na składanie wniosków o dofinansowanie do końca czerwca 2019 r. Apelujemy o jak najszybsze korzystanie z ostatniej szansy na wymianę paleniska z dofinansowaniem – mówi Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca. Dotacje będą udzielane przez miasto do 31 sierpnia, a inwestycje należy zrealizować i rozliczyć do 10 października.

Wnioski można składać w następujących lokalizacjach:

Szczegółowe informacje są udzielane także telefonicznie. Infolinia Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: 12 616 88 48.

 

dolne t�o