górne tło

Nauczycielu, zaprojektuj najlepszą lekcję o starości! – konkurs

Ruszył konkurs dla nauczycieli organizowany wspólnie przez Urząd Miasta Krakowa i XI Liceum Ogólnokształcące z Nowej Huty – zadaniem uczestników jest opracowanie najlepszego scenariusza zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce starzenia się i starości. Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 10 kwietnia. Nagrodzone materiały zostaną opublikowane i wejdą do szkolnego obiegu! Przewidziano też nagrody rzeczowe!

Konkurs „Uczymy się starości” skierowany jest do nauczycieli szkół samorządowych uczących na wszystkich etapach edukacyjnych. Zadanie polega na przygotowaniu zestawu scenariuszy zajęć, z których będą mogli potem korzystać inni nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, pedagodzy i psychologowie. Organizatorzy zaproponowali zakresy tematyczne, w których mogą poruszać się uczestnicy konkursu – m.in. przedstawienie wielowymiarowego obrazu starości w literaturze i innych formach sztuki, ukazanie starości jako rozwojowego etapu życia wraz z radościami i troskami, uświadomienie uczniom nieuchronności starzenia się organizmu i konsekwencji tego procesu, promowanie międzypokoleniowego uczenia się.

Scenariusze zajęć mogą odnosić się do lekcji wychowawczych i przedmiotowych na każdym etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Praca konkursowa może składać się z 1– 3 scenariuszy w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Pozytywnie ocenione scenariusze zostaną opublikowane na miejskich portalach informacyjnych oraz w materiałach dydaktycznych, wydanych w formie książkowej i rozpowszechnianych w szkołach.

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 kwietnia, a wręczenie nagród i wyróżnień 23 kwietnia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Autorzy najlepiej ocenionych scenariuszy zostaną nagrodzeni cennymi nagrodami (laptopy, tablety, czytniki e-booków).

Regulamin i więcej szczegółów

dolne t�o