górne tło

Kuźnia talentów teatralnych – rusza jubileuszowy konkurs

Centrum Młodzieży im. H. Jordana otworzyło zapisy na XXX Młodzieżowe Prezentacje Teatralne! To prestiżowy przegląd dokonań amatorskich zespołów teatralnych działających w krakowskich liceach i domach kultury. Każda edycja inspiruje młodzież do sięgnięcia po klasykę literatury. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 marca. Finał połączony z prezentacją najlepszych spektakli oraz wręczenie nagród zaplanowano na kwiecień.

Organizator czeka na zgłoszenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów istniejących przy domach kultury. Formuła przeglądu jest otwarta – nie ma tematu przewodniego ani ograniczeń dotyczących formy wypowiedzi. W konkursie mogą wziąć udział krótkie adaptacje dramatu, montaże poetyckie, spektakle autorskie, realizacje nawiązujące do kabaretu czy teatru piosenki. Jury ocenia autentyczność i samodzielność w doborze tematyki i formy wypowiedzi oraz oryginalność przekazu scenicznego.

Zeszłoroczna edycja przyciągnęła na scenę wielu młodych artystów, którzy sięgnęli do klasyki literatury (A. Czechowa, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, W. Gombrowicza) i na nowo próbowali odczytać i zinterpretować te teksty. Inni odwoływali się z kolei do prozy i poezji współczesnej (S. Mrożka, J. Kaczmarskiego, A. Osieckiej). Przegląd ma szerzyć kulturę teatru oraz rozwijać umiejętności i talenty młodych aktorów. Zeszłoroczne inscenizacje pozytywnie zaskoczyły jurorów.

Organizatorzy zapraszają młodych twórców i opiekunów grup teatralnych do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych zadaniom aktorskim i reżyserskim, które mają miejsce podczas trwania eliminacji.

Eliminację odbędą się w Centrum Młodzieży 13 i 14 marca. Finał połączony z prezentacją najlepszych spektakli oraz wręczenie nagród zaplanowano na kwiecień.

Karty zgłoszeń uczestnictwa w przeglądzie należy przesłać do 4 marca na adres: amuller@cmjordan.krakow.pl.