górne tło

Powołania, odwołania, ważny zasiłek

7. sesja Rady Miasta Krakowa trwała 6 godzin. Radni podjęli 20 uchwał, a 4 procedowali podczas pierwszych czytań.

Największe emocje wywołał punkt dotyczący zmiany taryfy biletowej komunikacji miejskiej. Urzędnicy przekonywali, że celem zmiany taryfy jest zachęcenie mieszkańców do pozostawienia samochodu w domu i wyboru komunikacji miejskiej. Jednocześnie zaznaczali, że ostatnie podwyżki były w 2013 roku i wobec rosnących kosztów utrzymania bez podwyżek cen biletów nie będzie możliwe dalsze inwestowanie w komunikację miejską. Radni zgłosili szereg uwag do projektu uchwały. Szczególnie przeciwni byli likwidacji biletu okresowego na jedną linię, a także biletu jednorazowego 20-minutowego. Poprosili o dokładne wyliczenia dotyczące kosztów utrzymania komunikacji miejskiej w Krakowie. Ostateczny termin zgłaszania poprawek do projektu uchwały w tej sprawie ustalony został na 25 lutego br.

Radni uchwalili kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tym razem dotyczy on obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”.

Przyjęli dwa miejskie programy: opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

Podjęli też uchwałę w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego. Dodatek ten jest elementem polityki rodzinnej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną, głównie poprzez polepszenie ich opiekunom warunków socjalno-bytowych. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Radni zadecydowali też o nadaniu statutu Krakowskiemu Teatrowi Scena STU oraz powołali Krakowską Radę Programową ds. przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty.

Podjęli też siedem uchwał zmieniających skład komisji RMK oraz potwierdzających wybór wiceprzewodniczących. Wybrali wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, został nim radny Bolesław Kosior. Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury został Edward Porębski, a Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej – radny Józef Jałocha. Ze składu Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych odwołana została radna Anna Prokop-Staszecka, a z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa radny Lech Kucharski. Radny Dominik Homa nie jest już członkiem Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, a Łukasz Wantuch – Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Kolejna zwykła sesja RMK odbędzie się w środę, 27 lutego. Początek o godz. 10:00.

Podsumowanie obrad

dolne t�o