górne tło

Kalendarium obchodów 70-lecia Nowej Huty

W tym roku Nowa Huta obchodzi jubileusz 70-lecia. Oto ramowy wykaz zaplanowanych wydarzeń rocznicowych. Lista będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

70 głosów na 70-lecie Nowej Huty

W każdy czwartek aż do końca roku na kanałach Krakowskiego Biura Festiwalowego na YouTube i Facebooku będą pojawiać się krótkie filmy opowiadające o Nowej Hucie W filmikach prezentowanych w jednorodnej szacie graficznej o „swojej Nowej Hucie” wypowiadają się nowohucianie i ci, którzy czują się związani z dzielnicą – przedstawiciele różnych pokoleń i profesji. Poznamy korzenie Nowej Huty i burzliwą historię jej budowy, a także posłuchamy osobistych wspomnień jej mieszkańców. Zobaczymy, jak się zmieniała i jaka jest współcześnie.

Ogłaszam czyn obywatelski: przeczytam 70 książek na 70 lat Nowej Huty”

Wyzwanie czytelnicze Biblioteki Kraków

Projekt oparty na stylistyce lat 50. i 60. XX w. pod hasłem „Ogłaszamy czyn obywatelski: Przeczytam 70 książek na 70 lat Nowej Huty”. Każdy, kto podejmie to wyzwanie otrzyma Kartę Czynu Obywatelskiego. Pierwszych 70 osób otrzyma drobny upominek i pakiet materiałów promocyjnych.

Konkurs na filmy i memy o Nowej Hucie

Konkurs organizowany przez Bibliotekę Kraków, adresowany przede wszystkim do młodzieży i dorosłych w przedziale wiekowym 16–24 lat. Gala finałowa z prezentacją prac odbędzie się w listopadzie. Więcej informacji dostępnych będzie na www. biblioteka.krakow.pl

Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie

Cykl działań animacyjno-edukacyjnych. Społeczność Nowej Huty od samego początku współtworzyli twórcy kultury i sztuki. Projekt poświęcony jest ich środowiskom i inicjatywom. Podczas spacerów i prelekcji posłuchać będzie można o dziedzinach kultury i sztuki w kontekście Nowej Huty: teatrze, literaturze, filmie, fotografii, muzyce, sztukach plastycznych. Z jednej strony prezentowane będzie, jak rozwijało się w Nowej Hucie środowisko związane z daną dziedziną, a z drugiej teksty kultury, które w danej dziedzinie przedstawiają Nową Hutę. Posumowaniem będzie bezpłatna publikacja zbierająca poruszane tematy wydana w wersji drukowanej i elektronicznej, do pobrania ze strony ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: www.okn.edu.pl

Wykluczeni wczoraj i dziś

Młodzież z Nowej Huty napisze książkę o swojej dzielnicy, wykorzystując własne talenty i nabyte w projekcie umiejętności pisarskie. Książka ta będzie wydana i rozpowszechniona do szkół i bibliotek, wydaniu jej będzie towarzyszyć promocja i spotkania z autorami. Projekt jest skierowany do młodzieży szkolnej, która będzie się uczyć warsztatu dziennikarskiego i pisarskiego, a jednocześnie zapoznawać z historią swojej dzielnicy i realnymi sposobami pomocy wkluczania do kultury, ludzi niepełnosprawnych. Wszystkie działania odbywać się będą na terenie Nowej Huty. Projekt Fundacji Ukryte Skrzydła.

Budowniczowie – opowieści o narodzinach miasta

Kontynuacja i poszerzenie projektu artystyczno-dokumentalnego realizowanego w 2018 w Nowej Hucie. W roku jubileuszu 70 lecia Nowej Huty zrealizowany zostanie film dokumentalny o pierwszych mieszkańcach Nowej Huty, na którym zostaną utrwalone dla przyszłych pokoleń wspomnienia osób, które pamiętają jak na ich oczach powstawała najmłodsza dzielnica Krakowa. Realizacja projektu w 2018 roku pokazała, jak ważne jest, aby zdążyć z dotarciem do mieszkańców, którzy z dnia na dzień odchodzą a wraz z nimi ich wspomnienia. Z uwagi na potrzebę zachowania lokalności i kameralności projektu film powstanie w oparciu o zaangażowanie nowohuckich artystów i specjalistów. Projekt fundacji Faktor Kultura

Otwórz uszy. Tu i teraz. Nowa Huta 2019

Cykl sześciu spotkań edukacyjnych (w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 5 w Krakowie) przybliżających tematykę muzyki współczesnej. W związku z obchodami 70. rocznicy powstania Nowej Huty zostaną podjęte tematy ważne dla rozwoju muzyki klasycznej w XX i XXI w, a przy tym powiązane z historią i rozwojem Nowej Huty, pod kątem przemian politycznych, społecznych, estetycznych, gospodarczych i technologicznych (m.in.: socrealizm w muzyce, muzyka industrialna, neoklasycyzm, muzyka nowych technologii). Więcej informacji na stronie www.spoldzielniamuzyczna.com

Rytm NOWEJ

Program wydarzeń promujących czytelnictwo w Nowej Hucie w nowopowstałej (listopad 2018) stacjonarnej księgarni NOWA w Nowej Hucie. Rytm NOWEJ to bogaty program kulturalny w skierowany zarówno do dzieci, dorosłych i seniorów. Zaplanowano m.in.: spotkania autorskie z pisarzami ilustratorami książek, minifestiwale w księgarni NOWA, czytania poezji, warsztaty rękodzielnicze, interaktywne warsztaty literacko-artystyczne, literacko-edukacyjne rozwijające kompetencje czytelnicze i kreatywność dzieci, happening i mini reportaż filmowy)

Zobacz jak mówisz

Projekt edukacyjny Fundacji Ukryte skrzydła skierowany do młodzieży nowohuckiej umożliwiający rozwój talentów młodzieży i prezentację niezależnych inicjatyw artystycznych. W projekcie biorą udział profesjonaliści, pasjonaci kultury alternatywnej, którzy będą dzielić się swymi umiejętnościami z bliską im nowohucką młodzieżą i dziećmi. W ramach projektu zostaną utworzone zespoły pracy twórczej w następujących dziedzinach: teatr, graffiti, film, dziennikarstwo. Ten wielomiesięczny proces będzie miał dwa kulminacyjne momenty prezentacji umiejętności uczestników projektu, w czerwcu i w listopadzie/grudniu, na scenie Teatru Ludowego. Spotkania w zespołach pracy twórczej odbywać się będą w różnych miejscach na terenie Nowej Huty.

„O Nowej to Hucie piosenka”

Gra terenowa ukazująca najważniejsze momenty historii Nowej Huty, rozwój sztuki i kultury na jej terenie oraz wydarzenia i postacie ważne dla mieszkańców. Trasa gry oraz czekające na niej atrakcje zostaną opracowane przez mieszkańców Nowej Huty (pod okiem ekspertów animatorów i artystów). Razem z grą powstanie kompatybilna aplikacja na smartfony.

Wystawa „Mój drugi dom. Huta im. Lenina”

Wystawa będzie okazją do refleksji nad dziejami tego szczególnie ważnego, w pewnym okresie największego w czasach PRL-u zakładu pracy w Polsce. Kombinat, kluczowa przyczyna budowy Nowej Huty, wpływa od dziesiątków lat na życie jej mieszkańców. Wystawa ma za zadanie nie tyle spojrzeć na statystki rozwoju produkcji zakładu i jego rozbudowę, ile na kombinat jako socjalistyczny zakład pracy, wraz z jego filozofią oraz przełożeniem na praktykę działania. Ekspozycja koncentrować się będzie na kombinacie jako miejscu pracy oraz na socjalnych funkcjach zakładu.

Uroczyste otwarcie po remoncie Filii nr 51 Biblioteki Kraków na os. Kalinowym

Dla dzieci w wieku szkolnym spotkanie autorskie z warsztatami prowadzone przez K. Maziarz i M. Zając autorkę oraz ilustratorkę książki „Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim” – laureatki tegorocznej edycji nagrody Żółtej Ciżemki.

International Cheerleading Championships in Krakow Polish Grand Prix 2019

W wydarzeniu uczestniczy ponad 700 sportowców w różnym wieku. Mistrzostwa będą częścią Grand Prix  Polski.

Wystawa „O Nowej to Hucie…”

Wystawa fotograficzna oraz wystawa rzeźb nowohuckich drukowanych w 3d/ZADAR.PL

W darze Nowej Hucie

Wspólny projekt malarski nowohuckich artystek amatorek, poświęcony obchodom 70-lecia, zbiorowa wystawa malarstwa, wernisaż z koncertem.

Dzielnica obiecana – mity Nowej Huty w mediach i literaturze

Literacki wtorek czytelników poświęcony historii i antropologii Nowej Huty. Będzie mowa o tym, jak tworzono mit Nowej Huty w czasach PRL-u, o mitach na temat Nowej Huty, które krążą w społeczeństwie dziś, a także o tym, jak literatura nie tylko dokumentalna, ale także science fiction reinterpretuje te mity i przetwarza dla własnych celów. Poruszenie tematów historii Nowej Huty, a także terenów Nowej Huty sprzed zaistnienia dzielnicy, pociągnie za sobą również temat napięć miastem a wsią, a także między Krakowem i Nową Hutą. Dużą rolę w spotkaniu odegrają książki Adama Gryczyńskiego i zebrane w nich fotografie, za przykład wykorzystania mitu i prawdziwej historii Nowej Huty w literaturze rozrywkowej posłuży zaś książka Pawła Majki „Dzielnica obiecana”.

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Turniej Piłki Nożnej dla najmłodszych organizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”

Finał projektu i premiera publikacji „Nowa Huta w Kulturze – Kultura w Nowej Hucie”

Robert Kasprzycki – koncert „Pół wieku, Człowieku”

Koncert z okazji 50. urodzin znakomitego barda, charyzmatycznego wokalisty i krypto-standupera, którego występy łączą w sobie liryczny monsun, rockowy tajfun i huraganowy śmiech. Artyście towarzyszyć będzie „Kasprzycki Band” w składzie: Max Szelągiewicz, Krzysztof Wyrwa, Adam Zadora.

„Czas zatrzymany” cz. 3 i 4

Wydanie dwóch kolejnych tomów „Czasu Zatrzymanego” autorstwa Adama Gryczyńskiego poświęconych historii Nowej Huty z bogatym materiałem ikonograficznym zebranym prze autora podczas spotkań i rozmów z najstarszymi mieszkańcami dzielnicy.

„Literacki przewodnik po Nowej Hucie”

„Literacki przewodnik po Nowej Hucie” Anny Grochowskiej to pozycja z zakresu wiedzy o kulturze. Wydana zostanie w formie drukowanej oraz elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Publikacja zabierze czytelnika w podróż po miejscach znajdujących się na terenie dzisiejszej Nowej Huty. Są to zarówno przestrzenie znane, jak i nieoczywiste. Wszystkie zostały opisane przez polskich pisarzy w różnych okresach: od czasów odległych, na długo przed powstaniem tej dzielnicy Krakowa, aż po czasy współczesne. Zwiedzimy główne założenia urbanistyczne i najważniejsze obiekty, ale także wejdziemy do bloków, na klatki schodowe, niekiedy do mieszkań, na bazary, do domów handlowych. „Przewodnik” przygotowany zostanie z myślą o osobach, które chcą zwiedzić Nową Hutę w sposób inny niż dotychczas, jak również z myślą o miłośnikach literatury. W ramach promocji przewidziane spacery literackie.

Festiwal Boska Komedia

Międzynarodowy Festiwal Teatralny.Program w opracowaniu.

Stanisław Tabisz – wystawa rysunku z cyklu „Jednorożec”

Wystawa rysunku Rektora ASP w Krakowie, prof. Stanisława Tabisza

Sto lat, Jędrusiu!

50. urodziny Klubu Jędruś, wybudowanego w czynie społecznym przez mieszkańców Nowej Huty

Tomasz Bereźnicki

Wystawa komiksów autorstwa Tomasza Bereźnickiego

Sylwester w alei Róż

Kontynuacja 3-letnich działań Krakowskiego Biura Festiwalowego i Miasta Kraków w Nowej Hucie, w ramach Sylwestra w Krakowie. Planowana potańcówka w alei Róż w namiocie. Dla mieszkańców miasta i dzielnicy zagra m.in. DJ Wasyl. Szczegółowy program w przygotowaniu.

Finał projektu i premiera publikacji „Literacki Przewodnik po Nowej Hucie”

Spotkanie z autorką dr Anną Grochowską

 


Już za nami:

70 lat Nowej Huty

dolne t�o