górne tło

Budowa, modernizacja, adaptacja – tegoroczne inwestycje edukacyjne

Rozbudowa szkolnej infrastruktury, tak by sprostać potrzebom rozwijających się osiedli, kontynuacja programu termomodernizacji budynków oświatowych oraz wzbogacenie bazy do uprawniania sportu o kolejne baseny, boiska i hale – to główne kierunki inwestycyjne miasta w dziedzinie edukacji i sportu młodzieżowego zaplanowane na 2019 rok. W budżecie Krakowa zarezerwowano na te zadania łącznie 67 mln zł.

Najważniejsze przedsięwzięcia to budowa trzech dużych zespołów szkolno-przedszkolnych na osiedlach: Gotyk (3,3 mln zł), Kliny (4,5 mln zł) i Złocień (1,5 mln zł). Inwestycje te są na różnym etapie realizacji. Najbardziej zaawansowana jest budowa kompleksu na osiedlu Gotyk, wkrótce ruszą prace przy budowie na Klinach. W tym roku sfinalizowane zostaną zakup i zamiana działek oraz rozpoczną się prace nad projektem zespołu szkolno-przedszkolnego na Złocieniu.

Miasto poszerza infrastrukturę szkolną także w inny sposób – rozbudowując obiekty szkolne lub adaptując na cele oświatowe pozyskiwane pomieszczenia. W budżecie zaplanowano środki na rozbudowę kilku placówek, do których uczęszczają najmłodsi krakowianie. Kontynuowana będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej 8 (2 mln zł), rozpocznie się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Katowickiej 28 (500 tys. zł), dobiega końca modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Ptaszyckiego 9 (1,67 mln zł). Powstaje również dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej 46 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Skotnickiej 86 (300 tys. zł na każdą), Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29 i Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 (200 tys. zł na każdą).

Ponadto planowana jest modernizacja Szkoły Podstawowej nr 156 przy ul. Centralnej 39 (1 mln zł), kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Dietla 70 (1 mln zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Niecałej 8 (400 tys. zł) oraz rozpoczęcie adaptacji poddasza w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Studenckiej 12 (500 tys. zł).

Aby zwiększyć ofertę wychowania przedszkolnego, w budżecie na ten rok zaplanowano jeszcze zakup lokali na oddziały przedszkolne (5 mln zł) oraz adaptację na takie oddziały pomieszczeń w szkołach (2 mln zł). Ruszy też budowa terenu rekreacyjnego w przedszkolu przy ul. Kościuszkowców 6 (500 tys. zł), a przy innych  przedszkolach pojawią się place zabaw (500 tys. zł).

Miasto prowadzi szeroko zakrojony program termomodernizacji gminnych budynków oświatowych – przeznaczono na to ponad 17 mln zł (w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ponad 6 mln zł). Ważnym zadaniem jest dostosowanie kolejnych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych (2 mln zł).

Ponad 19 mln zł miasto przeznaczy na budowę przyszkolnych basenów, boisk oraz sal i hal sportowych – w tym m.in. na pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 155 (os. 2 Pułku Lotniczego 21), kryty basen przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 (ul. Strąkowa 3), halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 40 (ul. Pszczelna 13), salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 32 (ul. Królowej Jadwigi), rewitalizację boisk szkolnych.