górne tło

Centrum Kultury Podgórza w Europejskiej Sieci Centrów Kultury!

Jako pierwsza instytucja nie tylko w Krakowie, ale i w Małopolsce, Centrum Kultury Podgórza zostało członkiem European Network of Cultural Centres (ENCC)! W ten sposób dołączyliśmy do grona kilkudziesięciu ośrodków z ponad 20 krajów Europy, które łączy wspólny cel: działalność kulturalna na rzecz lokalnych społeczności.

European Network of Cultural Centres (Europejska Sieć Centrów Kultury, ENCC) została założona w 1994 r., w celu promowania dialogu i współpracy między ośrodkami kultury w Europie ukierunkowanymi na działalność społeczną.

Aktualnie ENCC zrzesza 52 podmioty z 24 europejskich krajów. W ramach swojej działalności dociera do ponad 3000 ośrodków kultury w Europie. Europejską Sieć Centrów Kultury tworzy 13 sieci krajowych lub regionalnych, 23 sieci lokalne i 16 członków stowarzyszonych. Centrum Kultury Podgórza dołączyło do regionalnej sieci w ramach ENCC. – Przystąpiliśmy do ENCC jako pierwsza instytucja nie tylko w  Krakowie, ale i w Małopolsce. Członkostwo w tej prestiżowej sieci to dla nas ogromne wyróżnienie i wielka szansa na dalszy rozwój poprzez wymianę doświadczeń z ośrodkami kultury z całej Europy. Jestem przekonana, że europejski horyzont pozwoli nam również podnosić standardy działania i jeszcze trafniej odpowiadać na kulturalne potrzeby krakowian – mówi Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.

Do głównych celów ENCC należy:

- wzmacnianie pozycji i roli krajowych sieci ośrodków kultury oraz (w miejscach, gdzie nie ma takich sieci) stymulowanie ich tworzenia,

 „budowanie mostów” między ośrodkami kultury, a sieciami poprzez wspieranie mobilności,

  - wspieranie profesjonalizacji ośrodków kultury i ich pracowników,

- ułatwianie komunikacji między ośrodkami kultury na poziomie europejskim,

- poznawanie i wspieranie modeli współpracy i tworzenia sieci organizacji kulturalnych na obszarach wiejskich,

- realizowanie badań i gromadzenie danych związanych z ośrodkami kultury, ich odbiorcami w celu kształtowania nowych modeli i praktyk działania,

  - pobudzanie współpracy międzysektorowej w dziedzinie kultury,

  - stymulowanie nieformalnych procesów uczenia się i edukacji poprzez poznawanie najlepszych praktyk oraz wskazywanie i    rozpowszechnianie odpowiednich wzorców w dziedzinie kultury,

  - współpraca z innymi europejskimi sieciami z sektora kultury, w celu osiągnięcia efektu synergii.

Więcej informacji o Centrum Kultury Podgórza jako członku ENCC TUTAJ (j. angielski)