górne tło

Ruszają prace przy kolejnych planach

Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzania dwóch nowohuckich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów” „Kombinat” i „Łowińskiego”. Tym samym liczba projektów, nad którymi pracują planiści wrosła do 52.

Plan miejscowy „Kombinat” obejmie ponad 900 ha. Dokument umożliwi przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji terenów poprzemysłowych, wpłynie na zasady modernizacji istniejących zakładów przemysłowych a także stworzy możliwości rozwoju założeń związanych z projektem strategicznym „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Dynamiczny rozwój oraz zmiana dominującej funkcji przemysłowej i produkcyjnej, jak również przebudowa ul. Igołomskiej wraz z realizacją kolejnych etapów projektu "Kraków – Nowa Huta Przyszłości" stanowić będzie impuls do rozwoju tego rejonu miasta. Przygotowywany plan będzie mieć funkcję będzie pełnić funkcje porządkującą i inwestycyjną.

Plan miejscowy Łowińskiego

Podobną rolę ma spełniać plan dla obszaru „Łowińskiego”. To ponad 250 ha terenów, których rozwój w znacznym stopniu zdeterminowany jest przez działalność huty i zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w jej otoczeniu. Miejscowy plan umożliwi przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji na terenach zlokalizowanych w tej części miasta.

Przypomnijmy, aktualnie w mieście obowiązuje 187 planów miejscowych, które obejmują 63,2% powierzchni Krakowa. Kolejne trzy plany („Armii Krajowej – Piastowska”, „Fredry szkoła” i „Rejon ulicy Koszykarskiej”) oczekują na wejście w życie.