górne tło

Tytuł dla wybitnego kardiochirurga

W środę 5 czerwca o godz. 12:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się 17. uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa, zwołana z okazji Święta Miasta oraz nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa prof. Antoniemu Dziatkowiakowi, kardiochirurgowi od lat związanemu z Krakowem.

Prof. Antoni Dziatkowiak urodził się 26 maja 1931 r. w Rogaczewie Wielkopolskim. W roku 1951 podjął studia lekarskie, początkowo na Uniwersytecie Karola w Pradze, a następnie w Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie w 1956 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny.

Pracował w Poznaniu, Łodzi – a w roku 1979 rozpoczęła się jego przygoda z Krakowem, kiedy na zaproszenie rektora Krakowskiej Akademii Medycznej przeniósł się pod Wawel i organizował pracę Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń oraz Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej. Funkcje kierownika Kliniki oraz dyrektora Instytutu pełnił nieprzerwanie do czasu przejścia na emeryturę w październiku 2001 r. Jest inicjatorem i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

Profesor Antoni Dziatkowiak posiada specjalizacje z chirurgii ogólnej (1961 r.), torakochirurgii (1969 r.), kardiochirurgii (1993 r.) i transplantologii klinicznej (2000 r.). Jest ekspertem w dziedzinie wszczepiania i bankowania homogennych zastawek aortalnych – tę metodę wprowadził w Polsce w 1974 r. Jest współtwórcą polskiej transplantologii serca, współwykonawcą pierwszego polskiego przeszczepienia serca w 1969 r., inicjatorem programu „Ostre serce”. W 1988 r. prof. Dziatkowiak wykonał pierwszy w Krakowie przeszczep serca i do 2001 r., wraz z zespołem, poprowadził ponad 500 transplantacji serca.

W czerwcu 2019 r. mija 40 lat zawodowej i społecznej działalności prof. Antoniego Dziatkowiaka w Krakowie.