górne tło

Dni Projektu Erasmus+ w Krakowie

„Muzyka narodowa krajów Europy jako perspektywa edukacyjna i zawodowa młodzieży muzycznej” – to tytuł Dni Projektu Erasmus+ realizowanego w Krakowie i Zakopanem między 12 a 17 czerwca. Projekt dotyczy promocji folkloru, a także wywodzącej się z niego polskiej, węgierskiej i bułgarskiej muzyki narodowej oraz związanych z nią działań edukacyjnych, doskonalących przygotowanie zawodowe przyszłych muzyków i zwiększających ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy.

Dni Projektu Erasmus+ „Muzyka narodowa krajów Europy jako perspektywa edukacyjna i zawodowa młodzieży muzycznej” są zwieńczeniem dwuletniego projektu realizowanego w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. Oprócz krakowskiej szkoły, uczestniczą w nim uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich: Specjalistycznego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, A Kobanyi Ifjusag Zenei Neveleseert Alapitvany z Budapesztu oraz NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov” z Burgas.

W ramach czerwcowych Dni Projektu Erasmus+ zaplanowano:

Ponadto przewidziano liczne działania edukacyjne, w tym warsztaty orkiestrowe, chóralne, jazzowe, pianistyczne i taneczne oraz muzyki etnicznej i jej profesjonalnego nagrywania.

Erasmus muzyka narodowa plakat

dolne t�o