górne tło

Porozmawiali o najmie krótkoterminowym

W środę, 5 czerwca, w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej reprezentującej 14 najbardziej turystycznych miast europejskich. Tym razem Kraków pełnił rolę gospodarza. Anna Korfel–Jasińska – zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki, spotkała się z przedstawicielami Amsterdamu, Bordeaux i Berlina. Paryż uczestniczył w spotkaniu poprzez łącza teletransmisyjne. Tematem spotkania było zjawisko turystycznego najmu krótkoterminowego.

Podczas spotkania formułowano wspólne oświadczenie miast, w których turystyczny najem krótkoterminowy przybiera niespotykaną dotąd skalę i wpływa coraz bardziej na zasoby mieszkaniowe. Jest to kolejny etap prac zmierzający do wypracowania rozwiązań prawnych, które powinny być uwzględnione w dyrektywach unijnych. Przygotowany projekt stanowiska zostanie przekazany do wszystkich zaangażowanych miast i po ich akceptacji miasta przystąpią do rozmów z Komisją Europejską.

Gwałtowny rozwój gospodarki turystycznej połączony z rozwojem technologii cyfrowych i pojawieniem się platform cyfrowych typu peer-to peer przyniósł zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki tych przemian. Niekontrolowany, w tym nielegalny wynajem przyczynia się do gentryfikacji centrów miast, wzrostu cen mieszkań i niedoborów mieszkaniowych, problemów z porządkiem publicznym i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Ponadto, specyfika sposobu prowadzenia platformy przez jego administratora, powoduje nierówną konkurencję między przedsiębiorcami prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych, a pozostałymi osobami, które takiej działalności nie zgłosiły. Wpływa nie tylko na zasady konkurencyjności legalnie działających firm, ale także nie gwarantuje ochrony praw konsumentów.

 

5.06.2019 - spotkanie w sprawie najmu

5.06.2019 - spotkanie w sparwie najmu

5.06.2019 - spotkanie w sprawie najmu