górne tło

Zapraszamy na debatę kandydatów do KRDPP

Zbliżają się wybory do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aby ułatwić dokonanie wyboru członków Rady na nową kadencję, Urząd Miasta Krakowa organizuje debatę kandydatów, która odbędzie się w środę, 12 czerwca, o godz. 17.00 w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20.

Do wyborów zgłoszonych zostało 29 kandydatur, których weryfikacja formalna jeszcze trwa. Ale żeby ułatwić wszystkim zainteresowanym dokonanie wyboru, magistrat organizuje debatę, która umożliwi poznanie poglądów kandydatów na temat pracy organizacji pozarządowych i działalności KRDPP.  Spotkanie ma charakter otwarty i będzie też okazją, aby porozmawiać z zastępcą prezydenta Krakowa Andrzejem Kuligiem i obecnym przewodniczącym KRDPP Stanisławem Banasiem o dotychczasowej działalności Rady.

Głosowanie na członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwać będzie od 14 czerwca do 1 lipca. Głosować może każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Krakowa. Na formularzu do głosowania, podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentacji, wskazać można ośmiu kandydatów do Rady.

Formularze do głosowania należy składać:

Na kopercie z formularzem należy umieścić pieczęć nagłówkową organizacji głosującej oraz dopisek: „Głosowanie na członka do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji”.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacje o tym, którzy kandydaci weszli do Rady zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Informacje o wyborach:

dolne t�o