górne tło

Zmiany dla dorożek z powodu upałów; wyniki badań koni

Z związku z falą upałów, która od kilku dni panuje w Krakowie, do odwołania został zamknięty postój dla dorożek na Rynku Głównym – informuje Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Jednocześnie przypomina wyniki badań koni dorożkarskich.

Magistrat wyznaczył dodatkowy postój zastępczy na głównej alejce Plant Krakowskich, pomiędzy ulicami Mikołajską i Sienną. Wjazd na postój będzie możliwy z ul. Mikołajskiej, natomiast wyjazd na ul. Sienną. Początek postoju: od strony ul. Siennej – prawa strona alejki, od trzeciej ławki, licząc od ul. Siennej. Koniec postoju: prawa strona alejki do pierwszego skrzyżowania ciągu pieszego.

Dorożkarze, którzy pomimo niekorzystnej pogody decydują się na prowadzenie swojej działalności, powinni korzystać wyłącznie z postojów zlokalizowanych w miejscach zacienionych, specjalnie w tym celu wyznaczonych. Postój zastępczy na ul. Mikołajskiej został wyłączony.

Ponadto dorożkarze mają obowiązek śledzić komunikaty i alerty wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – szczególnie alertu trzeciego stopnia w zakresie prognozy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dotyczących upału na terenie miasta Krakowa. Powyższe zasady wynikają z umów zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a dorożkarzami.

 

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa regularnie prowadzi działania mające na celu poprawę dobrostanu koni. Oprócz powyższego zakazu, dotyczą one m.in.:

Zdrowie koni dorożkarskich

Przedsiębiorcy-dorożkarze regularnie poją i karmią konie na postojach. Ponadto, wpisy w paszportach koni, wykonywane regularnie przez lekarzy-weterynarzy świadczą, że konie są zdrowe i dobrze odżywione. Jednocześnie ogólny stan kondycyjny tych zwierząt wskazuje na jakość sprawowanej nad nimi opieki przez ich właścicieli. Przez fachowców jest on oceniany na więcej niż dobry.

Zobacz także:

dolne t�o