górne tło

Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym. Oferta skierowana jest do dzieci, które mają możliwość udział w półkolonii pod opieką zapewnioną przez organizatorów (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego). Koszty wypoczynku letniego są w całości finansowane przez Gminę Miejską Kraków.

Zajęcia odbywać się będą w Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha 40 w Krakowie. W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku szkolnym, ze szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych.

Opiekunowie zgłaszający dzieci muszą wypełnić kartę zgłoszenia, w której poświadczą, iż nie ma przeciwskazań do udziału dziecka w wypoczynku letnim oraz organizowanych w jego ramach zajęć.

Dla uczestników zostanie zapewniony:

Zapisy będą przyjmowane od 01.07.2019 r. pod nr telefonu 609 915 005 lub mailowo na adres: polkolonie@polandbusinessrun.pl , do wyczerpania wolnych miejsc.

Terminy turnusów:

Realizacja wypoczynku letniego nadzorowana jest przez Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, telefon: 12 616 5075