górne tło

Centrum Kultury Podgórza ma nowego zagranicznego partnera

W piątek, 28 czerwca 2019 r. dyrektor Centrum Kultury Podgórza Anna Grabowska oraz reprezentująca Centrum Kultury Travno (Kulturni Centar Travno) w Zagrzebiu Bojana Poljaković Popović podpisały list intencyjny o współpracy obu instytucji.

Planowana współpraca CKP z zagrzebskim partnerem obejmować będzie przede wszystkim: wymianę doświadczeń w zakresie upowszechniania i promocji kultury oraz edukacji kulturalnej, organizowanie wizyt studyjnych, współorganizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych oraz organizowanie wymian młodzieży i seniorów Krakowa i Zagrzebia. Chorwacki Kulturni Centar Travno to kolejny po wileńskiej Miejskiej Bibliotece Centralnej oraz centrach kultury z Kijowa i Koszyc to kolejny nowy zagraniczny partner Centrum Kultury Podgórza.