górne tło

Gdzie po pomoc medyczną w wakacje?

Wszystkim życzymy zdrowia w okresie wakacyjnym, ale na wszelki wypadek warto sprawdzić, gdzie można uzyskać pomoc medyczną oraz które apteki mają całodobowe dyżury.

Informację o zasadach organizacji opieki zdrowotnej mieszkańcy mogą uzyskać w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej i gabinetach lekarzy rodzinnych.

Pomoc w ramach podstawowej opieki medycznej po zakończeniu pracy przychodni kontynuowana jest jako nocna i świąteczna opieka zdrowotna w formie pomocy doraźnej, będącej przedłużeniem świadczeń lekarskich i pielęgniarskich, udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Pomoc świadczona jest codziennie od godz. 18.00 do 8.00 rano następnego dnia oraz całodobowo w weekendy i dni wolne od pracy. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jednak nie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Jeżeli pacjent chce udać się samodzielnie do placówki, w której udzielana jest pomoc medyczna w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, może wybrać dowolną placówkę. Udziela ona takich świadczeń w ramach umowy z NFZ. Pacjent może otrzymać tam bezpłatną doraźną pomoc bez skierowania oraz niezbędne recepty.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna sprawowana w Krakowie:


Od 1 stycznia 2019 roku na terenie Krakowa całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych zapewniają następujące apteki:

Apteka przy ul. Miłkowskiego 3/1 (tel. 12 268 99 88) w związku z rezygnacją z pracy w trybie całodobowym (do odwołania) czynna jest przez siedem dni w tygodniu w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 23.00, w soboty i niedziele od 8.00 do 23.00. W sobotę, 20 kwietnia będzie czynna w godz. od 8.00 do 16.00.


Świadczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w izbach przyjęć udzielane są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Obejmują również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta, wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Gdy to konieczne, świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.

Szpitalne oddziały ratunkowe w Krakowie:

Izby przyjęć w Krakowie:

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta są dostępne pod numerem całodobowego Telefonu Informacji Medycznej: 12 661 22 40 oraz pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590 (w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00).