górne tło

W wakacje na basen lub nad wodę!

Wakacje się właśnie rozpoczęły. Wszyscy chętni, szukający ochłody w upalne dni mogą skorzystać z propozycji  przedstawionych poniżej. To tylko niektóre obiekty, w których można wypocząć w letnie dni.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa sezon trwa od 1 czerwca do 30 września.

W Krakowie funkcjonują trzy kąpieliska:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał pozytywną decyzję dotyczącą przydatności wody do kąpieli. Przypominamy o konieczności zapoznawania się z komunikatami i regulaminami kąpielisk w trakcie trwania sezonu. Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej.

Kąpiele w akwenach z zakazem są zabronione i podlegają karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.

Na bieżąco będą przekazywane informacje o zmianach w tym zakresie i ewentualne komunikaty o zgłoszeniu przez zarządcę lub dzierżawcę nowych miejsc wykorzystywanych do kąpieli.