górne tło

Zadania budżetu obywatelskiego do kontroli

Budżet obywatelski to inicjatywa, która pozwala na większe partycypowanie mieszkańców w decyzjach dotyczących tego co i gdzie zorganizować, zakupić, wybudować, zmienić, czy wyremontować. Budżet obywatelski to jednak także problemy, które należy rozwiązać. Mowa o tym była podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Jak mówił przewodniczący Komisji Wojciech Krzysztonek, problemem jest przede wszystkim brak realizacji zadań budżetu obywatelskiego lub też opóźnienia w ich realizacji. Rozwiązaniem tych kłopotów mogą być kontrole realizacji zadań, które radni chcą przeprowadzić. Na pewien bardzo istotny fakt zwracał uwagę radny Adam Migdał. - Problemem jest sposób zabezpieczania środków finansowych na realizację zadań budżetu obywatelskiego przez dzielnice. Dzielnica ma zabezpieczone środki w budżecie tylko przez jeden rok. Jeśli realizacja zadania przejdzie na rok następny, środki przepadają. Wtedy dzielnica musi się starać pozyskać jeszcze większe środki finansowe w kolejnym roku, po to by zrealizować zaległe działania. To powoduje zapętlenie finansowe i generuje problemy zarówno dla dzielnicy, jak i dla realizacji zadań – przekonywał radny. Zgodził się z nim radny Adam Kalita, który mówił, że należy znaleźć i wprowadzić do regulaminu BO mechanizm, który uchroni dzielnice przed takimi sytuacjami. Jak zapewnił przewodniczący Krzysztonek wszystkie tego typu pomysły będą brane pod uwagę, jako istotne w procesie ulepszania budżetu obywatelskiego. Poprosił radnych, aby przygotowali swoje propozycje, które mogą pomóc w tym zakresie. Na koniec komisja uzgodniła, iż podczas kolejnych posiedzeń radni opracują plan i harmonogram kontroli wybranych zadań budżetu obywatelskiego.