górne tło

W zamian za opiekę nad wolno żyjącymi kotami

Ponad 180 osób figuruje na gminnej liście opiekunów kotów wolno żyjących w Krakowie. Wydział Kształtowania Środowiska UMK przypomina, że osoby te mogą bezpłatnie wysterylizować lub wykastrować zwierzę lub zwierzęta, którym się zajmują, a także za darmo dostać dla nich karmę, środki odrobaczające i niektóre szczepienia ochronne.

Kraków co roku realizuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym także zapewnia opiekę kotom wolno żyjącym. Sprawowanie opieki odbywa się przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Opieka obejmuje w szczególności:

Osoba sprawująca opiekę nad bezdomnymi kotami na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wpisana do rejestru opiekunów kotów wolno żyjących, ma prawo bezpłatnie je wysterylizować lub wykastrować w jednej z lecznic na terenie Krakowa, z którą Urząd Miasta Krakowa współpracuje. Opiekun może też bez opłat skorzystać ze środków do zwalczania pasożytów wewnętrznych, zewnętrznych oraz wybranych szczepień ochronnych oraz za darmo dostać karmę dla swoich podopiecznych.  

Informacje można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 lub w jednej z pięciu organizacji społecznych, działających na terenie Krakowa:

 

 

dolne t�o