górne tło

Młodzież i miasto razem dla klimatu

11 lipca magistrat odwiedzili krakowscy przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Spotkali się z zastępcą prezydenta miasta ds. edukacji, sportu i turystyki Anną Korfel-Jasińską oraz z urzędnikami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, jakość powietrza, gospodarkę odpadami, partycypację społeczną i edukację. Podczas wielowątkowej dyskusji wspólnie z urzędnikami zastanawiali się, jak we współpracy z miastem mogą realizować swoje postulaty.

– Myślę, że to dzisiejsze spotkanie w tak dużym gronie będzie początkiem ściślejszej współpracy między miastem i młodymi ludźmi w obszarze, na którym wszystkim nam bardzo zależy – zadeklarowała wiceprezydent Krakowa Anna Korfel-Jasińska. – Miasto podejmuje już szereg działań na rzecz ochrony klimatu, ale wiemy, że nie możemy stać w miejscu i przed nami kolejne wyzwania. Głos i zaangażowanie młodzieży są dla nas bardzo ważne – podkreśliła.

Anna Korfel-Jasińska przypomniała, że Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które podjęło skuteczną walkę ze smogiem. To tutaj do tej pory wymieniono 45 tys. palenisk węglowych (do 1 września 2019 r. wszystkie z nich muszą zostać zastąpione proekologicznymi systemami grzewczymi), zakupiono ponad 3400 oczyszczaczy powietrza do samorządowych żłobków, przedszkoli i szkół oraz przeprowadzono szereg kampanii społecznych na temat zanieczyszczenia powietrza oraz tego, jak mu przeciwdziałać, adresowanych do różnych grup wiekowych, w tym najmłodszych. Kraków może się też pochwalić ekologicznym transportem miejskim (w ciągu trzech ostatnich lat MPK kupiło 350 autobusów spełniających co najmniej europejską normę Euro5 za prawie 500 mln zł).

O ekologii i klimacie dyskutuje się też podczas obrad Rady Miasta Krakowa – 26 czerwca krakowscy radni jako pierwsi w Polsce podjęli rezolucję skierowaną do Rady Ministrów i Sejmu RP w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego. Wkrótce radni mają też zdecydować o powołaniu nowej jednostki budżetowej o nazwie Klimat-Energia-Odwodnienie, która ma się zająć niezwykle ważnymi kwestiami związanymi m.in. z ochroną przeciwpowodziową oraz adaptacją do skutków zmian klimatu.

W ostatnich latach ruchy społeczne stały się dla władz centralnych i samorządowych istotnym impulsem do podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu. Coraz częściej o odpowiedzialną i dalekowzroczną politykę w tym zakresie upominają się właśnie młodzi ludzie, dołączający do globalnego już Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Krakowscy przedstawiciele tej inicjatywy w maju skierowali do prezydenta Jacka Majchrowskiego list, w którym przedstawili swoje postulaty, m.in. większą obecność kwestii związanych z ochroną środowiska i klimatu w debacie publicznej oraz skuteczniejszą i bardziej powszechną edukację proklimatyczną w szkołach.

 

 

dolne t�o