górne tło

Plebiscyt pn."Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi"

Plebiscyt pn.: „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” jest realizowany w ramach polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej Kraków oraz kampanii społecznej „Kraków stawia na Rodzinę”.

PlebiscytPlebiscyt pn.: „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” jest realizowany w ramach polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej Kraków oraz kampanii społecznej „Kraków stawia na Rodzinę”.

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja, promocja oraz zwiększenie na terenie miasta Krakowa liczby miejsc przyjaznych rodzicom z dziećmi w różnym wieku i aktywności tych rodzin w życiu społeczno-kulturalnym.

Pragniemy tym samym zwiększyć liczbę miejsc wyjątkowych i przyjaznych krakowskim rodzinom, w których będą się czuć komfortowo.

W  plebiscycie promującym ofertę prorodzinną zostały ustalone następujące kategorie:

1)         I kategoria - „Hotele, Gastronomia i Rozrywka”,

2)         II kategoria - „Firmy Produkcyjne, Obiekty Handlowo-Usługowe i Mieszkalne”,

3)         III kategoria - „Kultura, Sport i Rekreacja”,

4)         IV kategoria - „Urzędy i Edukacja”,

5)         V  kategoria - „Zdrowie”.

Zgłoszenia miejsca mogą dokonywać zarówno podmioty, jak i pełnoletnie osoby fizyczne.

Wystarczy przesłać elektronicznie lub dostarczyć standardową pocztą wniosek zgłoszeniowy
do 30 września 2019 roku na adres Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK,
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Wniosek elektroniczny dostępny jest na stronie www.kkr.krakow.pl, zakładka PLEBISCYT

Szczegółowa informacja jest także dostępna pod numerem telefonu: 12 616 1970.