górne tło

Komentarz KBF w sprawie artykułu „Spór o przekąski” nt. Centrum Kongresowego ICE Kraków

W komentarzu do artykułu Pana Redaktora Aleksandra Gurgula pt. „Spór o przekąski” na temat postępowania dot. wyłonienia nowego caterera w Centrum Kongresowym ICE Kraków, operator obiektu – Krakowskie Biuro Festiwalowe publikuje treść komunikatu, który został przesłany do Redakcji Gazety Wyborczej w Krakowie.

„Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator Centrum Kongresowego ICE Kraków, ogłosiło postępowanie na wyłonienie caterera dla obiektu na zasadach wyłączności. Decyzja ta jest motywowana kilkoma względami, zaś przygotowania do postępowania poprzedziła gruntowna analiza dotychczasowych działań, podejmowanych przez różnych dostawców usług cateringowych na terenie ICE Kraków.

Głównym powodem, dla którego zdecydowano się na poszukiwania podmiotu na zasadach wyłączności, jest konieczność dostarczania organizatorom wydarzeń usług o ustandaryzowanej jakości, zgodnej z wymaganiami zawartymi w postępowaniu. Operator obiektu, świadcząc usługi w budynku klasyfikowanym jako obiekt „premium”, powinien ze szczególną dbałością zadbać o to, by podwykonawcy realizowali swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami organizatorów oraz adekwatnie do budowanej od lat pozycji ICE Kraków na ogólnokrajowym i europejskim rynku przemysłu spotkań.

Decyzja ta jest także motywowana względami administracyjno-logistycznymi – obiekt posiada zaplecze cateringowe, które jest dostosowane do przyjęcia jednego caterera. Wprowadzanie do obiektu kilku podmiotów jest możliwe, co pokazują dotychczasowe realizacje. Wszelkie zmiany wymagają jednak dodatkowych nakładów finansowych, zarówno ze strony potencjalnych dostawców usług cateringowych, jak i operatora. Celem postępowania jest więc optymalizacja sposobu świadczenia usług cateringowych, co w konsekwencji poprawia wydajność pracy, a także efektywniejsze zarządzanie kalendarzem najmów (krótszy czas montaży i demontaży imprez). Dostosowywanie przestrzeni do różnych catererów wiązałoby się także z koniecznością doposażenia zaplecza ICE Kraków, którego operator nie planuje pokrywać ze środków własnych.

W celu doskonalenia sposobu zarządzania przestrzeniami, a także obserwując trendy na rynku przemysłu spotkań, KBF podjęło decyzję o przygotowaniu postępowania na zasadach wyłączności.”

Dodatkowo, odnosząc się do treści artykułu, Krakowskie Biuro Festiwalowe informuje:

 

Michał Zalewski

rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego, operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków