górne tło

Budżet obywatelski: ponad 500 projektów z pozytywną oceną

Zakończyła się weryfikacja formalno-prawna wniosków złożonych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego. Pozytywnie zweryfikowano 537 projektów – 114 ogólnomiejskich i 423 dzielnicowe. Teraz wnioskodawcy, których propozycje nie przeszły do kolejnego etapu, mają czas na odwołanie się od tej decyzji. Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy 10 września.

Przypomnijmy, że w tym krakowianie złożyli rekordową liczbę projektów – wpłynęło ich aż 949, w tym 224 projekty dotyczące zadań ogólnomiejskich i 725 na dzielnicowe. Na dużą aktywność wnioskodawców z pewnością wpłynęła większa kwota do rozdysponowania na obywatelskie pomysły – w tym roku to 30 mln zł.

Z wynikami zakończonej właśnie weryfikacji można zapoznać się na stronach internetowych bip.krakow.pl lub budzet.krakow.pl.

Projekty, które spełniły warunki formalne, trafiły do jednostek merytorycznych, gdzie były oceniane pod kątem prawnym. Najwięcej projektów do zaopiniowania miał Zarząd Zieleni Miejskiej – aż 270, a dalej Zarząd Dróg Miasta Krakowa – 193, Zarząd Infrastruktury Sportowej – 75 oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – 62.

Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu wraz z uzasadnieniem w terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 26 sierpnia br.

W tym celu należy:

 

Do 3 września organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

10 września opublikowana zostanie ostateczna liczba projektów poddanych pod głosowanie. To odbędzie się w terminie od 28 września do 7 października.