górne tło

Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych Hula Hop

Hula Hop w czasie epidemii

Z powodu epidemii COVID-19 zostały odwołane stacjonarne zajęcia w Klubie Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych. Zamiast nich organizowane są zajęcia dla dzieci i rodziców za pośrednictwem internetu:

Aby wziąć w nich udział, wystarczy dołączyć do grupy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa TĘCZA na Facebooku

Szczegółowy harmonogram zajęć w miesiącu czerwcu

O Klubie Hula Hop

Klub Rodzica HULA HOP jest prowadzony na Osiedlu Wandy 23 od lipca 2019 roku przez krakowskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa TĘCZA

Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych HULA HOP to miejsce, w którym rodzice oraz osoby oczekujące potomstwa mogą się spotykać, wymieniać doświadczeniami, otrzymywać wsparcie, zdobywać wiedzę, wzmacniać kompetencje rodzicielskie, tworzyć nieformalne grupy wsparcia oraz rozwijać potencjał swoich dzieci.

Jak wziąć udział

Aby uczestniczyć w zajęciach odbywających się w Klubie, należy:

 

 

W związku z ogłoszeniem w Polsce epidemii COVID-19 zajęcia we wszystkich krakowskich Klubach Rodziców z dzieckiem do lat 3 prowadzonych przez organizacje pozarządowe, miejskie jednostki kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały odwołane.

Artykuł z bieżącymi informacjami o działalności krakowskich Klubów Rodzica z dzieckiem do lat 3 w czasie epidemii